Teamleider Juridische Zaken, Inkoop en Facilitair Management

Empresa: Nuffic via Colourful People
Tipo de emprego: Tempo integral

Teamleider Juridische Zaken, Inkoop en Facilitair Management  Wij zijn Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Van primair en voortgezet onderwijs tot mbo, hoger onderwijs en onderzoek, en volwasseneneducatie. Met onze nationale en internationale partners, en in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Commissie, bouwen we mee aan een vreedzame en welvarende wereld, voor iedereen. Onze ambitie is dat alle leerlingen en studenten internationale competenties kunnen opdoen, in het buitenland of in eigen land. Zo zijn ze voorbereid op de samenleving en de arbeidsmarkt van de toekomst en zijn ze klaar om de mondiale uitdagingen van deze tijd te lijf te gaan. Want voor internationale vraagstukken zijn internationale oplossingen nodig. Economische, politieke of sociale spanningen stoppen niet bij de landsgrenzen. De veranderingen in de wereld als gevolg van globalisering, maa...

Apply for this job