Senior District Manager

Εταιρεία: STIB / MIVB
Είδος εργασίας: Πλήρης απασχόλησης

Je werkt binnen de Business Unit Bus en rapporteert aan de Director Movement. De hoofdtaak van de Business Unit bestaat erin het goed beheer van de busdiensten op het net van de MIVB te waarborgen. Als Senior Manager District zal je verantwoordelijk zijn voor een welbepaald District. Je zult alle beslissingen nemen die nodig zijn om zijn goede werking te garanderen op het vlak van zijn entiteiten, van zijn lijnen, van de coördinatie met het onderhoud en de regulatie, en dit met een constant oog op efficiëntie, rekening houdend met de omgeving, zowel intern als extern, en met het budgettair aspect. Meer in detail: 1/ Verantwoordelijkheid van het district • Richting geven aan en instaan voor de financiële verantwoordelijkheid van het District op basis van KPI's, de normsystemen (ISO, CEN) en de verbeteringsvoorstellen van de entiteit “Maintenance Engineering”. Vaststellen, analyseren en de corrigerende maatregelen treffen, voortdurend met het oog op kwaliteit en productiviteit. 2/ De ...