Ζητούνται υποψήφιοι χωρίς καθημερινές υποχρεώσεις

Είδος εργασίας: Πλήρης απασχόλησης

Βάση της ραγδαίας ανάπτυξης  του μεγάλου οργανισμού στον οποίο υπάγονται και τα γραφεία μας στη Λεμεσό αναζητούμε να στελεχώσουμε το τμήμα πωλήσεων με άτομα δραστήρια και με επικοινωνιακές δεξιότητες.

 Στη διαδικασία επιλογής θα λάβουν μέρος οι υποψήφιοι χωρίς καθημερινές υποχρεώσεις, με οποιαδήποτε πείρα, με απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Κύριες αρμοδιότητες του ρόλου :

Η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης με σκοπό την ανάπτυξη του πελατολογίου

Η υποστήριξη της υπάρχουσας ομάδας πωλήσεων

Η στοχευόμενη επέκταση του πελατολογίου

Αποστολή αριθμού αγγελίας: Α5

Αίτηση για αυτή τη θέση