Ζητούνται άτομα με δυναμική προσωπικότητα (Υψηλές αποδοχές)

Είδος εργασίας: Πλήρης απασχόλησης

Σε περίοδο δύο βδομάδων σε ιδιωτική επιχείρηση στη Λεμεσό θα πραγματοποιούνται συνεντεύξεις για τη θέση του εμπορικού αντιπρόσωπου λιανικών πωλήσεων.

Καλούνται άτομα με δυναμική προσωπικότητα, ευχέρεια λόγου κυρίως στα ελληνικά (γραπτώς και προφορικώς) για άμεσο ξεκίνημα σε ένα υγιές και ευχάριστο περιβάλλον.

 

Αίτηση για αυτή τη θέση