Assistant Operations

Company: Robert Half
Job type: Full-time

Robert Half is op zoek naar een medewerker Operations, die als algemene taak het administratief verwerken van diverse informatie en gegevens in het kader van de operationele audit- en certificatieactiviteiten van het certificatie-instituut heeft. Onze klant is gevestigd te Antwerpen. De taken van deze functie zijn: Je begeleidt de certificatieprocedure administratief en grijpt in waar nodig; Je plant de audits efficiënt (bijsturen of verschuiven waar nodig); Je beheert de agenda's van auditoren efficiënt; Je informeert de klant over de planning van de auditactiviteiten en de stand van zaken van het certificatiedossier; Je houdt de planning en de gegevensbestanden up-to-date; Je bereidt de certificatiebeslissing voor en maakt de Audit Packaging Review op; Je bereidt de (concept)certificaten voor en maakt ze op; Je initieert opvolgingsaudits en, i.s.m. Marketing&Sales, hercertificatieaudits; Je verwerkt en verstuurt de door de auditoren aangeleverde rapporten; Je bereidt de facturen, ...

Apply for this job