Ζητούνται άτομα με δυναμική προσωπικότητα (Υψηλές αποδοχές)

Job type: Full-time

Σε περίοδο δύο βδομάδων σε ιδιωτική επιχείρηση στη Λεμεσό θα πραγματοποιούνται συνεντεύξεις για τη θέση του εμπορικού αντιπρόσωπου λιανικών πωλήσεων.

Καλούνται άτομα με δυναμική προσωπικότητα, ευχέρεια λόγου κυρίως στα ελληνικά (γραπτώς και προφορικώς) για άμεσο ξεκίνημα σε ένα υγιές και ευχάριστο περιβάλλον.

 

Apply for this job