Mjukglödgning avspänningsglödgning avspänningsglödgning i sk

Job type: Full-time

Mjukglödgning avspänningsglödgning avspänningsglödgning i skyddsgas normalisering

anlöpning inkolning åldring härdning vakuumhärdning nitrering/nitrokarb/postoxid

sätthärdning/karbonitrering seghärdning lödning djupkylning härdning och anlöpning

skyddad härdning ausbay-kylning bainithärdning  etapphärdning presshärdning induktionshärdning

dubbelhärdning anlöpning upplösning och åldring specialprocesser – rostfritt  glödgning/normalisering

jonimplantering avspänningsglödgning metallfogning ytbehandling het isostatisk pressning

vakuumvärmebehandling seghärdning  presshärdning sätthärdning karbonitrering gasnitrering

plasmanitrering nitrokarburering tvättning trumling härdning anlöpning  nitrering släckglödgning induktionshärdning glödgning av stål och metaller

härdning vi har 3 st härdugnar och 2 st anlöpningsugnar.

anlöpningsugnar, begagnade industriugnar, begagnade ugnar, conveyorugn, elektrodvärmeskåp, fiberugnar, fusingugnar, glassmältugnar, huvugnar, härdugnar, industriugnar, invärmningsugnar, kammarugnar, keramikugnar, klockugn, kylugnar, labratorieugnar, nya industriugnar, nya ugnar, pulverlacksugnar, reservdelar, rotationsugn, slumpingugnar, smältugnar, stegbalksugnar, tappugnar, tegelugnar, temperaturregulatorer, temporär ugn, testugnar, toppmatade ugnar, transportörugnar, vagnugnar, vakuumugn, åldringsugnar kammarugn toppmatad ugn conveyorugn rotationsugn vagnugn transportörugn stegbalksugn automatiser ade ugnsanläggningar standardugn

temporärugn kringutrustning reservdelar ugnar vakuumugn

värmebehandling av metaller smältning av aluminium gas- och brännarteknik kammarugn vakuumugn vagnugn transportörugn toppmatad ugn conveyorugn standardugn

rotationsugn automatiserade ugnsanläggningar stegbalksugn temporärugn reservdelar ugnar

kringutrustning      

gasnitrering nitrokarburering glödgning  avspänningsglödgning

vakuumhärdning sätthärdning karbonitrering sätthärdning – karbonitrering seghärdning härdning

ytbehandling-nitrerhärdning ytbehandling-nitrokarburering ytbehandling-övrig ytbehandling

ytbehandling-sätthärdning ytbehandling-seghärdning

karbonitrering nitrokarburering sätthärdning härdning nitrering seghärdning flamhärdning gasnitrering induktionshärdning postoxidering vakuumhärdning anlöpning anodisering avspänning avspänningsglödgning avspänningsglödning bainithärdning beläggningar compcote corr-i_dur datastryda härdmaskiner etappglödning etapphärdning fixtur förbehandling

värmebehandlingsprocesser                        

kammarugnar och ugnslinjer, för kylning i luft, släckning i skyddsatmosfär, olja eller salt.

värmningsugnar för smide.

bandugnar för härdning och anlöpning.

bandugnar för lödning, glödgning, sintring och upplösningsbehandling.

bandugnar för oxidationsprocesser eller reduktion av oxider.

rullhärdugnar och ugnslinjer för härdning, anlöpning, glödgning och sintring.

härdning härdning sätthärdning normalisering avspänningsglödning

mobilvärmebehandling

kromning

linkbelt ugnar, stegbalksugnar, genomskjutningsugnar och roterhärdugnar.

vacuumugnar , horisontella och vertikala.

härdning sätthärdning normalisering avspänningsglödning mobilvärmebehandling

kromning

seghärdning vakuumhärdning nitrering gasnitrering sätthärdning karbonitrering

flamhärdning nitrerherding

vacuumugnar för lågtrycksuppkolning och nitrerprocesser.

nitrer-och nitrokarbureringsugnar och linjer.

grop- och klockugnar samt vagnugnar.

endo- och exogeneratorer, ammoniakkrackers, saltindunstare.

industriugnar värmebehandling muffelugn  laboratorieugn kammarugn vagnugn härdugn  anlöpning

konvektionsugn varmluftsugn vakumugn

bandugnar genomdragsugnar gropugnar huvugnar och klockugnar kammarugnar

roterhärdugnar rullhärdugnar skruvretortugnar stegbalksugnar vagnugnar

alu-melt alu-cent alu-hold zinkgrytor brännare brännarreglering brännarövervakning

 

förvärmning och föroxidering anlöpning

avspänningsglödgning blankglödgning glödgning

homogenisering härdning karbonitrering lödning mjukglödgning

nitrering nitrokarburering normalisering postoxidering patentering

rekristallisation seghärdning sintring smältning av aluminium uppkolning – sätthärdning

upplösningsbehandling varmförzinkning åldring

 

huvugnar ugnar med svängdörr kammarugnar ugnar med forcerad luftcirkulation vagnugnar

 

 

huvugnar  ugnar med svängdörr kammarugnar ugnar med forcerad luftcirkulation

vagnugnar kammarugnar transportörugnar vagnugnar huvugnar tunnelugnar

stegbalksugnar gasuppvärmda ugnar standardugnar labugnar gropugnar med skyddsgasatmosfär

specialugnar temporärugnar toppmatade ugnar

kammarugnar transportörugnar vagnugnar huvugnar tunnelugnar

stegbalksugnar gasuppvärmda ugnar standardugnar labugnar gropugnar med skyddsgasatmosfär

specialugnar ) temporärugnar toppmatade ugnar ytbehandling-nitrerhärdning ytbehandling-nitrokarburering ytbehandling-övrig ytbehandling ytbehandling-sätthärdning ytbehandling-seghärdning  svarvning fräsning slipning  skärpning  inslipning  avgradning  polering

 

w w w uterna com  europe

 

 

 

Apply for this job