Στελέχωση ομάδων marketing και επιχειρηματικότητας

Company: online management and sales
Job type: Part-time
Industry: Finance

Ζητούνται επιχειρηματικοί συνεργάτες έως 55 ετών, με εμπειρία στις δημόσιες σχέσεις και το μάρκετινγκ ή τις πωλήσεις, για ανεξάρτητη συνεργασία, όχι μισθός. Για να ορίσουμε ένα ραντεβού OnLine και για βιογραφικά στο [...].

Apply for this job