Ζευγάρι για βοηθός ψήστη και βοηθός κουζίνας στο Αμβούργο

Società: Cosmos Jobs
Tipo di lavoro: Tempo-pieno
Stipendio: 1.300 EUR/mensile
Settore: Ristorazione e ospitalità

Από την COSMOS JOBS για  ελληνικό εστιατόριο στη Γερμανία (περιοχή Αμβούργου) ζητείται ζευγάρι.  Έως 40 ετών με κάποια εμπειρία στην κουζίνα.  Ο άντρας βοηθός ψήστη και η γυναίκα για βοηθός κουζίνας. 

  • Παρέχεται διαμονή, διατροφή και ασφάλιση.
  • Μισθός 1.300 ευρώ, καθαρά το άτομο.
  • Το μαγαζί λειτουργεί μόνο απόγευμα.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310887424.

https://www.cosmos-jobs.gr
 

Canditati per questo lavoro