Projectingenieur / Werkvoorbereider Civiel

Società: Yacht Nederland BV
Tipo di lavoro: Tempo-pieno

Waar kom je te werken? Het Ingenieursbureau Drechtsteden is hèt regionale ingenieursbureau voor (semi)-overheidsinstellingen in de Drechtsteden. Wij zijn een publiek ingenieursbureau dat staat voor het publieke belang op de complexe markt van de civiele techniek. De medewerkers van het Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) kennen de regio. Zij zetten hun kennis en ervaring in bij het ontwerp, de technische voorbereiding en de uitvoering van projecten.   Het IBD wordt ingezet om adviezen en ingenieurs expertise te leveren op civieltechnische projecten. Sinds 2018 zijn we ISO-9001 (2015) gecertificeerd. De brede technische basis van het IBD omvat de volgende zeven technische disciplines: Directievoering en Toezicht, Contracten en Kosten, Groen en Cultuurtechniek, Inrichting en Ontwerp Openbare Ruimte, Wegen en Verhardingen en Constructies en Geotechniek, Riolering en Stedelijk Water. Tussen de zeven technische disciplines bestaan ook dwarsverbanden. Deze komen bij elkaar in een viertal ...

Canditati per questo lavoro