Strategisch beleidsadviseur RO landelijk gebied

Società: de provincie Noord-Holland
Tipo di lavoro: Tempo-pieno

De provincie Noord-Holland is op zoek naar een Strategisch beleidsadviseur RO landelijk gebied Ben jij die strategische adviseur die zorgt voor voldoende ruimte voor woningbouw, landbouw, natuur en recreatie in de provincie Noord-Holland? De provincie Noord-Holland is voortdurend op zoek naar ruimte voor woningbouw, bedrijventerreinen en infrastructuur. Maar we willen ook dat er voldoende plek is voor landbouw, recreatie en natuur. Onmogelijk? Niet voor jou. Als strategisch beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling verbind jij namelijk al deze ruimtelijke opgaven in het landelijk gebied. Met als ultieme doel: een gezonde, veilige en fijne leefomgeving voor alle Noord-Hollanders! Jouw baan Je brengt de verschillende ruimtelijke opgaven in het landelijk gebied samen: van verstedelijking en energie tot water en bodem, van landbouw en natuur tot recreatie, mobiliteit en stikstof. Met jouw deskundige blik zie jij precies wat er in een gebied nodig is. Komt er bijvoorbeeld een verzoek voor...

Canditati per questo lavoro