Lead Technician COVID diagnostiek

Società: Yacht Nederland BV
Tipo di lavoro: Tempo-pieno

Onze opdrachtgever zet zich in om bij te dragen aan de bestrijding van de coronavirus pandemie. Dit doen zij door op een snelle en zorgvuldige wijze COVID diagnostiek te bieden aan zorgverleners en patiënten. Aangezien er op korte termijn, veel meer getest moet worden, wordt er momenteel gewerkt aan een COVID-unit waarbij gestuurd wordt op hoge volumes COVID diagnostiek. Yacht Life Sciences heeft meerdere posities open staan voor een Lead Technician bij onze opdrachtgever, een aanbieder van coronadiagnostiek. Aangezien er op korte termijn veel meer op corona getest moet worden, wordt er momenteel gewerkt aan een COVID-unit waarbij gestuurd wordt op hoge volumes COVID diagnostiek. Hiervoor zijn wij op zoek naar Lead Technicians die de dagelijkse verantwoordelijkheid krijgen over een klein team van MLO analisten. Als Lead Technician draag je zorg voor een goede planning, controleer je het werk dat gedaan is, en spring je bij met hands-on werk wanneer nodig. Daarnaast ben je verantwoor...

Canditati per questo lavoro