Accountmanager bedrijven

Bedrijf: Gemeente Harderwijk
Type werk: Full-time

Accountmanager bedrijven 32-36 uur | Harderwijk Om in te kunnen spelen op de nieuwe rol van de overheid binnen onze samenleving zet Harderwijk in op een ‘kleinere’, flexibele overheid die de samenleving faciliteert in plaats van reguleert. Deze overheid functioneert in netwerken met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden. Vier thema’s staan daarbij centraal: Minder binnen, meer buiten: de grenzen tussen binnen en buiten vervagen: actieve samenwerking met partners binnen en buiten de gemeente. We zijn steeds op zoek naar onze toegevoegde waarde: de gemeente maakt steeds de afweging óf, welke en hoe zij een rol speelt. Actief burgerschap krijgt de ruimte. We denken en werken in netwerken: ons doen en laten vindt plaats in netwerken samen met andere partijen, zowel binnen de Harderwijkse samenleving als in de regio tussen gemeenten. We spelen flexibel in op ontwikkelingen: onze organisatie blijft gezien alle ontwikkelingen continu in beweging en bewandel...

PrintRapporteer

Solliciteer voor deze baan