procesmanager autodelen

Bedrijf: Yacht Nederland BV
Type werk: Full-time

De opdrachtgever(s) Verkeer en Openbare Ruimte zorgt voor de bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Zij werken aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus: internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal. Verkeer en Openbare Ruimte is de eigenaar van het integrale stedelijk verkeer en vervoersysteem (behalve rail), regisseur van de mobiliteitsketen en namens het bestuur eigenaar van de stedelijke eigendommen. Voor het programma deelmobiliteit wordt een procesmanager autodelen gezocht om het aanbod van deelauto's in Amsterdam naar een hoger plan te tillen. Amsterdam zet stevig in op deelmobiliteit met het oog op meer duurzame mobiliteit en meer ruimte op straat . In maart 2020 is het Programma  deelmobiliteit gestart, gericht op realisatie van de gewenste mobiliteitstransitie van bezit naar gebruik, op alle in de stad gewenste vormen van deelmobiliteit (deelauto's, deelscooters, deelfietsen). Het programma draagt bij aan de hogere d...

PrintRapporteer

Solliciteer voor deze baan