Planoloog gemeente Den Haag

Bedrijf: Yacht Nederland BV
Type werk: Full-time

De afdeling Stedenbouw & Planologie is onderdeel van de portefeuille Economie, Mobiliteit & Ruimte binnen de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Met circa 70 collega’s maakt de afdeling ‘ruimte voor de stad’, bevordert de ruimtelijke en functionele samenhang van de stad en haar omgeving op verschillende schaalniveaus en verbindt ontwikkelingen op korte termijn met het perspectief op de lange termijn. De afdeling doet dat als creatieve en strategische denktank, als gemeentelijke belangenbehartiger, als maker en adviseur in planologische trajecten en als voorloper op het gebied van ´samen stadmaken´. De afdeling maakt niet alleen ruimte voor de stad, maar ook voor de mensen die bij de afdeling werken. Wij geloven dat onze toegevoegde waarde voor de stad het best tot z´n recht komt in een sfeer van professionaliteit, openheid en respect en collegiale en inspirerende samenwerking. De afdeling kent de volgende clusters van werkzaamheden: ·        Stedenbouwkundige & planologische advisering ...

PrintRapporteer

Solliciteer voor deze baan