Technieker Laagspanning Nationaal Beveiligingen

Empresa: Elia nv/sa
Tipo de trabalho: Tempo integral

Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 380 kV tot 30 kV. Elia staat in voor de ontwikkeling en het onderhoud van dit net, maakt het toegankelijk voor de gebruikers en regelt de energiestromen. De Elia groep heeft een team van 2000 professionals die als opdracht hebben de continuïteit van de elektriciteitsbevoorrading in België en een deel van Duitsland te waarborgen. Als eigenaar en beheerder van de transmissienetten in België en Duitsland heeft Elia een belangrijke rol en opdracht in het ondersteunen en concretiseren van het Europees energie- en klimaatbeleid. Functiebeschrijving Het team "Nationaal Beveiligingen" binnen Elia Asset Management is verantwoordelijk voor specifieke operationele taken in verband met Secondary System toestellen, in het bijzonder Beveiligingen. Door de veroudering van het elektrische net, alsook de introductie van nieuwe technologie is er nood aan het tijdig introduceren van nieuwe Beveiligingssystemen, maar ook tot het nemen van de n...

Aplique para este trabalho