Στελέχωση ομάδων marketing και επιχειρηματικότητας

Şirket: online management and sales
İş türü: Part-time
Sektör: Finance

Ζητούνται επιχειρηματικοί συνεργάτες έως 55 ετών, με εμπειρία στις δημόσιες σχέσεις και το μάρκετινγκ ή τις πωλήσεις, για ανεξάρτητη συνεργασία, όχι μισθός. Για να ορίσουμε ένα ραντεβού OnLine και για βιογραφικά στο [...].

PrintSuistimali rapor et

Apply for this job